Transport ładunku wiąże się z możliwością nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą doprowadzić do jego zniszczenia lub utraty. Ryzyko to jest szczególnie duże w przypadku wykonywania usługi przewozu pojazdów, które nierzadko są bardzo cenne. Przekonajmy się, w jaki sposób przewoźnicy zabezpieczają interesy zleceniodawców i dowiedzmy się, czy wartościowe ładunki są bezpieczne.

Przewożenie samochodów, a kwestia ubezpieczenia

Transport ładunku wiąże się z możliwością nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą doprowadzić do jego zniszczenia lub utraty. Ryzyko to jest szczególnie duże w przypadku wykonywania usługi przewozu pojazdów, które nierzadko są bardzo cenne. Przekonajmy się, w jaki sposób przewoźnicy zabezpieczają interesy zleceniodawców i dowiedzmy się, czy wartościowe ładunki są bezpieczne.


Polisy ubezpieczeniowe w transporcie samochodowym

Firmy, które świadczą usługi transportowe, muszą posiadać nie tylko zwykłą polisę OC, ale także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD). Są one zabezpieczeniem przewożonego towaru, a w razie jego uszkodzenia pozwalają klientowi na łatwe uzyskanie odszkodowania rekompensującego poniesione straty. W ramach OCPD ubezpieczyciel będzie odpowiadał za utratę, uszkodzenie lub ubytek przewożonego towaru, pokryje również koszty opóźnienia powstałe przy dostarczeniu ładunku. Ubezpieczenie OCPD pokrywa straty, które powstały w wyniku winy przewoźnika do sumy gwarancyjnej, na jaką opiewa polisa. Przewoźnicy mają możliwość rozszerzenia ochrony podstawowej o dodatkowe opcje. Będą to m.in. szkody powstałe w wyniku popełnienia przestępstwa np. kradzieży z rozbojem. Trzeba jednak pamiętać, że każda polisa może mieć ograniczenia w związku z różnymi wyłączeniami czy obowiązkami spoczywającymi na przewoźniku.

Transport samochodów

Gdzie obowiązują polisy OCPD?

Polisy OCPD mogą mieć różny zasięg terytorialny. W przypadku przewozów na terenie Polski wystarczającym zabezpieczeniem są ubezpieczenia w transporcie krajowym. Przy wyjazdach do innych państw Unii obowiązuje ubezpieczenie międzynarodowe, choć trzeba pamiętać, że poza jej granicami najczęściej obowiązują oddzielne umowy – zwłaszcza w państwach zaliczanych do krajów wysokiego ryzyka, jak Rosja czy Białoruś.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku wykonywania usług spedycyjnych, związanych z organizacją transportu i przygotowaniem ładunku, a także jego załadunkiem i rozładunkiem przydatne może być ubezpieczenie spedytora obejmujące szkody powstałe na tym etapie.