Importując samochód, łatwo można naważyć sobie biedy nieznajomością formalności, jakie przyszły właściciel samochodu sprowadzanego zza granicy musi spełnić, o których musi pamiętać. Jako firma transportowa od lat świadcząca usługi importu aut na lawecie z różnych państw, postanowiliśmy przybliżyć wam ten temat. Zobaczmy, jakie kwestie formalne muszą być dopełnione podczas importu auta zza granicy?

Import samochodów, a kwestie formalne

Importując samochód, łatwo można naważyć sobie biedy nieznajomością formalności, jakie przyszły właściciel samochodu sprowadzanego zza granicy musi spełnić, o których musi pamiętać. Jako firma transportowa od lat świadcząca usługi importu aut na lawecie z różnych państw, postanowiliśmy przybliżyć wam ten temat. Zobaczmy, jakie kwestie formalne muszą być dopełnione podczas importu auta zza granicy?

 

Z umową kupna czy bez?

Warto zdawać sobie sprawę, iż fakt podpisania umowy kupna-sprzedaży auta w momencie nabywania auta od poprzedniego właściciela w niektórych krajach nie są tak restrykcyjnie przestrzegane, jak u nas. Nie trzeba daleko szukać. Tak jest, chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. Choć Niemcy chętnie podpisują z nami umowy, to między sobą nie zawsze dotrzymują tego obowiązku, więc skompletowanie (dla własnej wiedzy, co działo się z autem od momentu opuszczenia salonu aut do czasu, kiedy my go nabywamy) kompletnej dokumentacji ukazującej historii auta może być nie tyle trudne, co niekiedy niemożliwe.

 

Jakie dokumenty musisz zabrać wraz z autem od sprzedającego?

Podpisanie umowy kupna dla własnej i wygody i bezpieczeństwa dopilnuj, jeszcze nim wyruszysz po auto, czy to na użytek własny, czy do autohandlu. Wydrukuj sobie najlepiej 4 egzemplarze wzorca dostępnego w sieci, aby uniknąć sytuacji stresowej, że na miejscu nie ma możliwości wykonania szybkiego druku. Pisanie odręczne umowy jest pracochłonne, możesz zapomnieć o wpisaniu konkretnych istotnych elementów wzorca umowy, które sprawiają, że jest ona nie tyle prawomocna co użyteczna.

 

Import samochodów, a kwestie formalne

 

Z kraju właściciela auta, od którego kupujesz samochód, musisz zabrać takie dokumenty jak:

  • umowa kupna,

  • dowód rejestracyjny,

  • karta pojazdu,

  • zaświadczenie o wymeldowaniu.

W przypadku zaświadczenia o wymeldowaniu nie zawsze to będzie fizyczny papier, czasami spotkasz się jedynie z pieczątką w dowodzie.

 

Następny krok to urząd celny

Koniecznie wwożąc auto na teren Polski, musisz złożyć tzw. deklarację uproszczoną AKC, by zapłacić podatek akcyzowy. Na złożenie deklaracji masz 14 dni od kupna, a na jego zapłatę około 30 dni. Ważne, aby podatek uiścić przed rejestracją auta w urzędzie. Do wydania AKC-u potrzeba jest przedłożyć kopię i oryginały do wglądu ww. dokumentów (poza wymeldowaniem) oraz potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za akcyzę. Warto wiedzieć, że kwota podana przez podatnika, a którą poda ci celnik, po przeanalizowaniu dostarczonych przez ciebie dokumentów będzie różna. Celnik właściwą kwotę akcyzy podaj na podstawie własnego wewnętrznego systemu naliczania akcyzy. Odwołanie się od jego propozycji może wydłużyć proces otrzymania z Urzędu Celnego zaświadczenia o zapłacie akcyzy o dobry tydzień i narazi cię na dodatkowe koszty w postaci badania technicznego przez biegłego, ale jest to możliwe.

 

Czas na wizytę w biurze tłumaczeń i Wydziale Komunikacji.

Do rejestracji potrzebujesz przetłumaczonych oryginałów z poświadczeniem tłumacza przysięgłego cały posiadany przez ciebie komplet dokumentów. W celu dokonania rejestracji pojazdu dołożyć do tego musisz zaświadczenie sprawności pojazdu, czyli poddać je musisz badaniu technicznemu.

Nim znajdziesz się jednak w Wydziale Komunikacji, dopilnuj formalności skarbowych w US. Musisz złożyć tam formularz o zwolnieniu z podatku VAT, tzw. VAT-24 (plus oplata skarbowa) i opłacenie opłaty recyklingowej.

Tak przygotowany, uzbrojony w dokumentację i tablice rejestracyjne auta możesz dokonać jego rejestracji, które nie różni się od standardowej procedury. Zostaje ci jeszcze tylko kwestia ubezpieczenia pojazdu, ale to możesz dokonać w następnej kolejności po opuszczeniu Wydziału Komunikacji.